Công nghệ Sartorius Monolithic

Công nghệ Sartorius Monolithic

Công nghệ Sartorius Monolithic

Công nghệ Sartorius Monolithic

Công nghệ Sartorius Monolithic
Công nghệ Sartorius Monolithic

Công nghệ Sartorius Monolithic

 

 

 

Sartorius Monolithic thuộc đẳng cấp công nghệ cao nhất có thể ứng dụng cho cân có độ chính xác đến 0.000001ggiảm thiểu tối đa sai số cân do ảnh hưởng của các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm… . Monolithic là công nghệ đồng khối và có nhiều tên gọi khác nhau. Tùy theo đẳng cấp công nghệ, mà nhà sản xuất có thể sản xuất cân 4 số hay 6 số. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác

Logo Khách hàng
Nhà cung cấp
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng bán hàng & sau bán hàng

Hotline: 0903 800 771

Email: huyhoang@canhuyhoang.com

Phòng bán hàng & sau bán hàng Phòng bán hàng & sau bán hàng
backtop